Lưu trữ thẻ: giếng trời

Bố trí giếng trời cho Nhà phố
Bố trí giếng trời cho Nhà phố

Với nhà ống, nhà phố chật hẹp ở các đô thị lớn hiện nay, bố...